Resultat
Var 3:e deltagare gick runt med en blå FN-strumpa den sista festivaldagen.
Mona Sahlin , Pete Doherty, Adam Tensta och Timbuktu var några av dem som dumpade sina strumpor för FNs millenniemål.
Totalt spreds 13 000 st strumpor

Svenska FN-Förbundet.
Event och  opinionsbildande-kampanj på Hultsfredsfestivalen

Uppdrag:  Att sprida kunskap om FN:s 8 Milleniemål till Svenska ungdomar på Hultsfredsfestivalen.

Vi uppmanade ungdomarna att dumpa sina gamla strumpor och samtidigt välja vilket millenniemål man brann mest för (8 olika lappar), fästa lappen på den egna, gamla strumpan och hänga upp denna på en blå lina. I utbyte fick man en ny blå FN-strumpa.

När festivalen var slut samlades alla upphängda strumpor in och skickades till Fredrik Reinfeldts regering tillsammans med en uppmaning att få hjälp att uppnå ett av Millenniemålen: ”Halvera fattigdomen och svälten i världen till år 2015.

(Byrå: Trackster)

Utmärkelser
- Silver i PR-tävlingen SPINN i kategorin Word of mouth.
- Nominerades i 100Wattaren.

 

PR - Kampanjen fick en mängd PR - bland annat i Aftonbladet, DN, Metro och på deltagarnas egna bloggar.

 
Annons i Expressen -  Dagen innan överlämnandet av de dumpade strumporna till Regeringen.